A21-25 Cảng Ngọc Châu, Tuần Châu, Quảng Ninh 1-23-456-789

Liên hệ

Khách sạn Century Hotel Ha Long

A:                    A21-25 Ngoc Chau Port, Tuan Chau, Quang Ninh

T:                     [SĐT] (Lễ tân) hoặc [SĐT] (phòng kinh doanh)

E:                     info@centuryhotelhalong.vn

W:                   www.centuryhotelhalong.com