A21-25 Cảng Ngọc Châu, Tuần Châu, Quảng Ninh 1-23-456-789

Phòng Deluxe

#

Số lượng phòng: 08 phòng Diện tích: 25 sqm

 • Max: 3 Person(s)
 • View: Ocean
 • Size: 25 m2
 • Bed: King-size or twin beds
Giá từ: $250 /ngày CHI TIẾT

Phòng Deluxe Bay

#

Số lượng phòng: 28 phòng; Diện tích: 25 sqm

 • Max: 3 Person(s)
 • View: Ocean
 • Size: 25 m2
 • Bed: King-size or twin beds
Giá từ: $250 /ngày CHI TIẾT

Phòng Superior

#

Số lượng phòng: 11 phòng Diện tích: 20 sqm

 • Max: 3 Person(s)
 • View: Ocean
 • Size: 25 m2
 • Bed: King-size or twin beds
Giá từ: $250 /ngày CHI TIẾT